آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

گزارش های ماهوار

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  به اساس معلومات مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس: در جریان ماه جوزا سال ۱۳۹۶، جمعاً ۵۱ قضیه به مظنونیت ۶۸ تن به شمول ۲ خانم و ۲ خارجی از اتباع کشورهای ایران و پاکستان مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر…