آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

"شوهرم مرا جبراً معتاد به مواد مخدر کرد"

2017-01-21 Women Addicted.jpg

 

يک خانم معتاد در ولايت لوگر، که قبلاً از سوى شوهرش جبراً معتاد شده است، فعلاً مجبور به تگدى شده تا با پول آن، براى خود موادمخدر تهيه کند.

اين خانم، زرمينه نام دارد که باشندۀ منطقۀ بابرى ولسوالى بره کى برک مى باشد و ٤٥ سال سن دارد.

نامبرده  قصۀ معتاد شدنش را به آژانس خبرى پژواک چنين بيان کرد: "از خانوادۀ خوب استم، عروسى را در فضاى صميميت انجام داديم؛ اما مشکلات زندگى وادار ساخت که به ايران مهاجرشويم، شوهرم درآنجا به مواد مخدر آغشته شد، مرا جبراً به آن معتاد ساخت، اکنون هردو پودرى استيم."

نامبرده افزود: "شش دختر و يک پسر دارم. شوهرم در بدل پول هنگفت، دخترانم را عروسى کرد و چندسال با پول آن، عيش وعشرت نمود. بعد من دربازار برايش گدايى ميکردم؛ اما از يک سال بدينسو ازهم ديگر جدا استيم و از حال همديگر اطلاع نداريم."

زرمينه که کمرش خم شده است، عصا به دست و چادرى سبزرنگ را پوشيده و در پل علم مرکز اين ولايت در هواى سرد، دست گدايى را به هر عابر دراز مى کند.

به گفتۀ وى، هر روز ١٠٠ افغانى مواد مخدر را خريدارى مى کند و سپس در يک جاى گوشه، آن را استفاده مى نمايد.

زرمينه که استخوانهاى چهره اش از  دور نمايان است افزود: "برخى ها برايم پول مى دهند و برخى ديگر در بدل پول تقاضاى نامشروع مى کنند؛ نمى دانم که سرنوشت زندگى ام به کجا خواهد انجاميد؟"

نامبرده اين را نيز گفت: "زمانيکه خانۀ دامادم مى روم، نامبرده در بدل اقامت هرشب، ١٠٠ افغانى ازمن طلب مى کند و ضمناً از بازار ترکارى نيز مى برم، دامادم هم معتاد است."

موصوف افزود اگر به دامادش پول ندهد، جاى بودوباش شب را برايش نمى دهد و باوى پيشامد نادرست مى کند.

نامبرده اين را نيز گفت که در مورد دختران و پسرش معلومات ندارد؛ زيرا از يکسال بدينسو از آنها جدا زندگى مى کند.

زرمينه افزود: "روزى که نشه نکنم جان درد مى باشم، مانند من زنان معتاد ديگر نيز دراينجا هستند و گاهگاه يکجا نشه مى کنيم."

نامبرده در پايان گفته هايش افزود که حاضر است تا معالجه شود و مانند انسان هاى ديگر، در جامعه زندگى خوب داشته باشد.

زرمينه افزود که تاکنون حکومت و يا کسى ديگر درعرصۀ تداوى و بخش هاى ديگر زندگى، به وى کمک  نکرده است.

لوگر در جمع ولاياتى است که زرع کوکنار در آن به صفر تقرب کرده است.

عبدالنادر واحدى رييس مبارزه عليه مواد مخدر لوگر، به پژواک گفت که دراين ولايت، نزديک به ١٣ هزار تن به مواد مخدر آغشته اند، که  ١٠ درصد شان را زنان احتوا مى کند.

به گفتۀ موصوف، اکثر معتادين افغان هاى برگشته از کشور ايران اند.

واحدى افزود که در راستاى جلوگيرى از مواد مخدر، آنها با همکارى ملا امامان و سران قومى کار زياد انجام داده اند؛ اما بازهم برخى افراد به اين مواد معتاد شده اند.

نامبرده گفت که در پل علم مرکز لوگر و ولسوالى محمدآغه، دو مرکز تداوى معتادين فعاليت دارد.

موصوف افزود: "اگر زرمينه و يا نظير وى افرادى نزد ما مراجعه کنند، در اين مراکز معالجه مى شوند."

سمونوال محمدجان عابد مدير مبارزه عليه جرايم جنايى قوماندانى امنيۀ لوگر، به پژواک گفت که پوليس تلاش هاى نهايى اش را به خرج مى دهد تا جلو مواد مخدر دراين ولايت را بگيرد.

نامبرده افزود: "اين جرم است؛ زمانيکه معامله گران مواد مخدر را پيدا کنيم، حتماً آنها را بازداشت و تسليم قانون مى کنيم."

عابد گفت که از برخى ولايات، مواد مخدر به طور قاچاقى وارد لوگرمى شود و سپس در اينجا بر مردم فروخته مى شود.

به اساس معلومات مقامات حکومتى، در سراسر کشور حدود ٣ ميليون تن به مواد مخدر آغشته اند و اين رقم، با گذشت هر روز افزايش مى يابد.