آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

موادمخدر کشف شده در هلمند از سوى نيروهاى امنيتى دزدى ميشود

2017-04-05 Drugs Police

 

مسوولين رياست مبارزه عليه موادمخدر هلمند ميگويند مواد مخدری که از سوى نيروهاى امنيتى کشف و ضبط ميشود، از سوى شمارى از افراد دزدى شده و مواد اصلى به آنها نمى رسد.

اين اظهارات را سيد احمد ورور رييس مبارزه با مواد مخدر هلمند، دیروز در نشست حسابدهى از سوى حکومت به ملت بيان نمود.

وى گفت آنها در بخش جلوگيرى از مواد مخدر تنها پاليسى ميسازند؛ اما کشف و ضبط مواد مخدر، وظيفه نيروهاى امينتى بخصوص پوليس ميباشد.

وى افزود: "اکثراً موادمخدر کشف ميشود؛ اما مواد اصلى به ما آورده نميشود که ما آنرا تاکنون قبول نکرده ايم."

وى گفت که پوليس، چندى قبل سه صد کيلوگرام هيرويين را کشف و ضبط نموده بود؛ اما مواد اصلى دزدى شده و بجاى آن، مواد ديگر نزد آنها انتقال يافته، که آنان آن را قبول نکرده اند.

ورور علاوه کرد که آنها در مدت يک سال گذشته، تنها ده کيلوگرام هيرويين را ثبت کرده اند؛ بدون آن، مواد ديگر نزد آنها ثبت نشده است.

وى همچنان افزود که در مربوطات شهر لشکرگاه، شمارى از فابريکه هاى پروسس هيرويين نيز ساخته شده، که بطور آزادانه به فروش مى رسد و پوليس نيز جلو آن را نمى گيرد.

به گفته ورور، آنها براى از بين بردن مواد مخدر، همه امکانات را فراهم ساخته اند؛ اما نيروهاى امنيتى مصروف جنگ هستند، که براى کمپاين از بين بردن مواد مخدر وقت ندارند.

حيات الله حيات والى هلمند نيز در اين نشست گفت که در انتقال مواد مخدر، فساد زياد صورت ميگيرد.

وى افزود: "ما هنگامى که يک هيئت را براى جلوگيرى از مواد مخدر مى فرستيم، هيچ چيز کشف نمى شود؛ اما پوليس هنگاميکه بطور غيررسمى به آنجا ميرود، مواد را ضبط ميکند و بعداً آن را در مسير راه تبديل ميکند."

اما حيات گفت که در اين مورد، تحقيقات جدى آغاز شده و عاملين آن به پنجه قانون سپرده خواهند شد.

هلمند يکى از ولايات ناامن کشور به حساب مى رود که بيشتر مواد مخدر، در اين ولايت کشت ميشود.

مسوولين هلمند، در حالى از کشف ده کيلوگرام مواد مخدر در سال گذشته خبر ميدهند که در سال گذشته ١٦ هزار کيلوگرام موادمخدر کشف و ضبط شده است.

پژواک