آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

غنی: سه چالش تروریزم، مواد مخدر و فساد اداری افغانستان را تهدید می‌کند

2017-04-10 Muhmmad Ashraf Ghani

 

رئیس جمهور افغانستان پس از پایان سفر به آسترالیا، اندونیزیا و سنگاپور، روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل حضور یافت و گفت گروه‎های تروریستی و حامیان شان می‎خواهند، افغانستان را به یکی از پایگاه‎های بی ثباتی جهان تبدیل کنند.

محمد اشرف غنی این سخنان را در یک نشست خبری ناوقت روز یک شنبه بیان کرد.

آقای غنی همچنان گفت که در کنار نا امنی، این کشور را مواد مخدر و فساد اداری نیز تهدید می‎کند.

اما آقای غنی در این باره از کشور و یا نهاد مشخصی نام نبرد.

وی افزود:

"جنگ افغانستان نیست، بلکه جنگ بالای افغانستان است، جنگ مقابل تروریزم است، دو طرف قضیه این است که نهادهای تروریستی و طرفداران شان می‎خواهند که این خطه مقدس را به یک پایگاه بی ثباتی جهانی مبدل کنند، ما بالعکس می‎خواهیم که این را به یک نقطه ثبات و رفاه بین‎المللی بدل کنیم."

رئیس جمهور افغانستان در این نشست خبری همچنان به اهداف سفرش به سه کشور یاد شده اشاره کرده گفت که، همکاری این کشورها را در بخش‎های مختلف از جمله زراعت، معادن و روابط تجارتی جلب کرده‎است.

نا امنی یکی از چالش‎های عمده در برابر تجارت، استخراج معادن و برنامه‎های اقتصادی و زیر بنایی خوانده می‎شود.

به باور غنی، این کشور را سه چالش تهدید می‎کند:

"مشکل اول ما تروریزم است و جنگ، مشکل دوم ما مواد مخدر است و مشکل سوم ما تصویر ما است از نگاه فساد اداری."

آقای غنی در جریان این نشست خبری خطاب به برخی کشورهای منطقه گفت که نباید تروریست‎ها را خوب و بد تفکیک کرد.

رئیس جمهور غنی همچنان اظهار داشت که حکومت افغانستان تلاش می‎کند تا امنیت و ثبات سرتاسری را در کشور، حاکم سازد.

رادیو آزادی