آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

رئیس جمهورغنی: اعتیاد یکی از جدی‌ترین معضلات است

2017-04-15 Muhammad Ashraf Ghani

 

محمداشرف غنی رئیس کشور، روز پنجشنبه با کریس ستون رئیس “بنیاد جامعه باز” و هیئت همراه‌اش در ارگ دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار دو جانب پیرامون موضوعات مختلف به‌ویژه حاکمیت قانون، معارف، مبارزه با افراطیت، استفاده از تجارب برای تداوی معتادین، مبازره با مواد مخدر و جلوگیری از اعتیاد، بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس‌جمهورکشور، اعتیاد را یکی از جدی‌ترین معضلات در کشور دانسته، گفت که باید برای جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر برنامه‌های مؤثر روی‌دست گرفته‌شود زیرا این پدیده برای آیندۀ جوانان، تهدید جدی محسوب می‌شود.