آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

اشرف غنی: با تروریستان و شبکه های قاچاق مواد مخدر همزمان مبارزه شود

2017-07-16 CJTF Photo

 

رئیس جمهور غنی از ایالات متحده امریکا خواسته است که مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی و شبکه‌های جهانی قاچاق مواد مخدر به گونه هم زمان به پیش برده شود.

در اعلامیۀ ارگ ریاست جمهوری که به رسانه ها فرستاده شده آمده است، رئیس جمهور غنی در دیدار با معاون اداره مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت قانون امریکا گفته بود که گروه‌های مافیایی قاچاق مواد مخدر و گروه‌های تروریستی یک دیگر شان را حمایت می‌کنند و در اعلامیه به نقل از معاون ادارۀ مبارزه با مواد مخدر امریکا گفته شده‌است که واشنگتن کار روی استراتژی مبارزه با مواد مخدر را آغاز کرده‌است و قصد دارد که پیشنهادات حکومت افغانستان را نیز در این استراتژی جا دهد.