آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

رییس اجرایی: اعتبار نظام وابسته به اطلاع‌رسانی درست است

2017-10-10 CJTF Photo

 

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، در دیداری با سخنگویان نهادهای دولتی در مرکز و ولایات، به اهمیت اطلاع‌رسانی تاکید کرده و گفته است که اعتبار نظام به اطلاع‌رسانی درست وابسته است.

رییس اجرایی اطلاع‌رسانی را برای بهبود رابطه میان دولت و ملت مهم توصیف کرده افزود که دسترسی به اطلاعات حق مردم است و رهبری حکومت در این زمینه مسوولیت‌پذیر است.

داکتر عبدالله عبدالله گفت: «میزان اعتبار نظام وابسته به بیان حقایق و یا کتمان آن در اداره است. حقایق از چشم مردم پنهان نمی‌ماند، چون رسانه‌های جمعی آن را آشکار می‌سازند.» وی هم‌چنین با اشاره به سخنگویان نهادهای حکومتی گفت: «زمانی‌که مردم به شما باور می‌کنند، انتظار دارند که حقایق را از شما بشنوند و این مسوولیت بزرگ است. اگر سخنگویان حکومت به اطلاعات دست ‌اول دسترسی نداشته باشند و برای مردم درست اطلاع‌رسانی نکنند، نه‌ تنها اعتبار آن‌ها بلکه اعتبار کُل نظام زیر سوال می‌رود.»

عبدالله عبدالله به اداره مستقل ارگان‌های محلی دستور داد تا درباره اهمیت کار اطلاع‌رسانیِ درست، با والیان صحبت کرد تا سخنگویان‌شان متوجه این مساله باشند.

رییس اجرایی خطاب به سخنگویان نهادهای حکومتی گفت: «شما در خط اول نبرد تبلیغاتی و سنگر دفاع از حق آزادی بیان قرار دارید و آزادی بیان را تمثیل می‌کنید.»

عبدالله عبدالله در عین‌حال به وجود فساد گسترده‌ی اداری در کشور اشاره کرده گفت که این مشکل تمامی دست‌آوردها را صدمه می‌زند. او تاکید کرد که اطلا‌ع‌رسانی درست حکومت روند مبارزه با فساد اداری را تسهیل می‌بخشد.

 

هشت صبح