آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

سلامت عظیمی : برای مبارزه با مواد مخدر نیازمند رویکرد منطقه‌ای هستیم

2017-10-10 CJTF Photo

 

وزیر مبارزه با مواد مخدر می‌‎گوید که مبارزه با قاچاق و تولید مواد مخدر در این کشور نیازمند رویکرد منطقه‌ای است.

سلامت عظیمی در نشست "کارشناسان ارشد مبارزه با مواد مخدر کشورهای منطقه" که در کابل برگزار شده بود، گفت که "مبارزه پراگنده و انفرادی دولت‌ها گره‌کشای این مشکل نیست، بلکه دولت‌ها می‌توانند در سیاست‌گذاری‌های خود مبارزه مشترک را در سطح اولویت‌های کاری‌شان قرار دهند".

وزیر مبارزه با مواد مخدر افزود: "کشورهای دوست و همسایه افغانستان به شمول ایران، پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان در تحقق اهداف و آرمان‌های منطقوی مبارزه با مواد مخدر موثر واقع می‌‌شوند."

خانم عظیمی در این نشست گفت چون کشورهای منطقه مانند روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، هند و امارات متحده عربی کشورهای مسیر انتقال مواد مخدر هستند، آنها می‌توانند بیشترین نقش را در کنترل، مهار و اختلال شبکه‌های قاچاقچیان مواد مخدر داشته باشند.

الکساندر روگوف، نماینده کشور روسیه در این نشست با ابراز نگرانی از افزایش کشت خشخاش در افغانستان گفت که کشورش برنامه دارد تا مواد مخدر مبارزه جدی کند.

او افزود ۲۵ درصد مواد مخدری که در افغانستان تولید می‌شود از طریق خط آهن و کامیون‌های مواد غذایی به روسیه منتقل می‌شود.

به گفته او، شمار قاچاقچیان مواد مخدر در حال افزایش است و به تعداد چهار هزار نفر در روسیه به این جرم در زندان هستند.

بر بنیاد آمارهای رسمی حدود سه میلیون نفر در افغانستان معتادند، که نزدیک به یک میلیون آنها را زنان تشکیل میدهند.

نماینده ایران که در این نشست شرکت داشت گفت که کشورش برای همکاری همه‌جانبه در این زمینه آماده است.

اسدالله هادی نژاد می‌گوید که بزرگترین چالش در منطقه و به ویژه در افغانستان عدم هماهنگی کشورهای است که باید افغانستان را کمک کنند، تا کشت مواد مخدر متوقف و از قاچاق آن جلوگیری شود.

او گفت که کشورش برای درمان معتادان برنامه دارد تا آنان را توانمند و زمینه اشتغال آنان را فراهم تا دوباره به جامعه برگردند.