تازه ویډیو

دمسکراتو اونشه یی توکو دجرایمو پرضد دمبارزی عدلی اوقضایی مرکز څه دی ؟

نور ویډیو

زموږ په اړه

CJTF Building

دمسکراتو او نشه یي تو کو دجرایمو پرضد دمبارزي عدلي او قضایي مرکز چې په ۱۳۸۴ لمریز کال کې د نشه یي توکو ملي استراتیژي د کنترول او د مسکراتو او نشه یي توکو دقانون له مخي د افغانستان اسلامی جمهوریت لخوا جوړ شوی

ادامه

د لړم میاشتی راپور

2016-12-12 logo - cjtf.jpg

دمسکراتو اونشه یی توکو پرضد د مبارزي عدلي اوقضایي مرکزدتدقیق، پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت اوځانګړی څارنوالی لوی ریاست میاشتني راپور

د پولیس د تدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت د راپور پربنسټ  د۱۳۹۵ کال د لړم میاشتی په اوږدو کی ټول ټال ۶۵ قضیی د۶۶ تنود مسکراتو اونشه یی توکو دجرمونو په تور له ولایتونو څخه یاد مدیریت  ته را رسیدلی دی او د مسکراتو اونشه توکو د قانون په رڼا کی د لمړنی څیړنی نه وروسته هغی دعدلی تعقیب په موخه دمسکراتو اونشه یی توکو پرضد دځانګړی څارنوالی لوی ریاست ته لیږلی دی.

د مسکراتو او نشه یی توکو د جرایمو پروړاندی د ځانګړی څارنوالی لوی ریاست د مالوماتو پربنسټ، وروسته له هغه چی د تدقیق ،پلټنی اولابراتوارو لوی مدیریت د مسکراتو او نشه یی توکو قضیو لومړنی پلټنی بشپړی کړی ترلاسه کړی او یاد ریاست د تیرو قضیو ترڅنګ د مسکراتو او نشه یی توکو ۴۳ قضیو تحقیق مرحلی بشپړه کړی ده.

دمسکراتو اونشه یی توکو د ځانګړی څارنوالی لوی ریاست راپور پربنسټ، یاد ریاست وروسته له هغه چی دتدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت څخه قضیی ترلاسه کړی د تیری میاشتی پاتی قضیو سره څیړنی تکمیل کړی او په دی موده کی ۴۰ قضیی ابتدایی محکمی ته، ۲۷ قضیی استیناف محکمی ته  او ۳۰ قضیی دافغانستان د اسلامی جمهوری دولت دستری محکمی عامه دیوان ته استولی ده.

دیادولو وړ ده چی دمسکراتو اونشه یی توکو د ځانګړی څارنوالی لوی ریاست راپور پربنسټ د۱۳۹۵ کال د لړم میاشتی په لړ کی ۲۰ قضیی دافغانستان اسلامی جمهوری دولت دستری محکمی دعامه دیوان له طرفه قطعی شوی دی.

ټول ټال ضبط شوی مخدره توکی چی قضایاوی د۱۳۹۵ کال د زمری میاشتی په لړ کی دتدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت ته مواصلت کړی دی په لاندی ډول دی:

(   ۵۵۶،۲۹) کیلو گرامه  هیروئین

(   ۱۸۶۵۰)  کیلو  گرامه   مورفین

 (  ۱۰۱۲۵،۵۱) کیلو گرامه تریاک

(۳۷۱۹ ) کیلوگرامه چرس

(۲۵۶۹۸،۳۵) کیلوگرام ) مواد کیمیاوی جامد

(۹۷۷۰) لیتره مایع کیمیاوی مواد 

(۲۵۱۶،۷۵ ) لیتره الکولی مشروبات

هغه ولایتونه چی د لړم میاشتي په اوږدوکی ډیری قضیی لري:

ننګرهار ولایت ۱۲ قضیو سره،هرات ولایت ۱۲ قضیو سره او بدخشان ولایت ۶ قضیو سره له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږی چی د لړم میاشتي په اوږدوکی د نشه یی توکو او مسکراتو ډیری قضیی لري.

هغه ولایتونه چی د لړم میاشتي کي هیڅ قضیی نه لری:

لوګر،خوست،ډایکنډی،نورستان،پنجشیر،پکتیکا،کاپیسا،غور،بامیان،بادغیس،زابل،ارزګان،فاریاب،سرپل،جوزجان، کندهار او کنړ.