تازه ویډیو

دمسکراتو اونشه یی توکو دجرایمو پرضد دمبارزی عدلی اوقضایی مرکز څه دی ؟

نور ویډیو

زموږ په اړه

CJTF Building

دمسکراتو او نشه یي تو کو دجرایمو پرضد دمبارزي عدلي او قضایي مرکز چې په ۱۳۸۴ لمریز کال کې د نشه یي توکو ملي استراتیژي د کنترول او د مسکراتو او نشه یي توکو دقانون له مخي د افغانستان اسلامی جمهوریت لخوا جوړ شوی

ادامه

د لینډی میاشتي راپور

2017-01-07 logo - cjtf.jpg

دمسکراتو اونشه یي توکو پرضد د مبارزي عدلي اوقضایي مرکزدتدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت اوځانګړی څارنوالی لوی ریاست میاشتني راپور.

د پولیسو د تدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت د راپور پربنسټ  د۱۳۹۵ کال دلینډی میاشتي په اوږدو کې ټول ټال ۴۸ قضیی د۵۱ تنود مسکراتو اونشه یی توکو دجرمونو په تور له ولایتونو څخه یاد مدیریت  ته را رسیدلي دی او د مسکراتو اونشه توکو د قانون په رڼا کې د لومړني څیړنې نه وروسته هغي دعدلي تعقیب په موخه دمسکراتو اونشه یي توکو پرضد دځانګړي څارنوالي لوی ریاست ته لیږلي دی.

دمسکراتو اونشه یی توکو د ځانګړی څارنوالی لوی ریاست راپور پربنسټ، یاد ریاست وروسته له هغه چی دتدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت څخه قضیی ترلاسه کړی د تیری میاشتی پاتی قضیو سره څیړنی تکمیل کړی، په دی موده کې ۳۲ قضیی ابتدایی محکمي ته، ۳۳ قضیي استیناف محکمي ته  او ۲۰ قضیي دافغانستان د اسلامي جمهوری دولت دستری محکمي عامه دیوان ته استولي ده.

دیادولو وړ ده چی دمسکراتو اونشه یی توکو د ځانګړی څارنوالی لوی ریاست راپور پربنسټ د۱۳۹۵ کال د لینډی میاشتي په لړ کې ۲۱ قضیي دافغانستان اسلامي جمهوری دولت دستری محکمي دعامه دیوان له طرفه قطعي شوی دي.

ټول ټال ضبط شوی مخدره توکې چی قضیي د۱۳۹۵ کال د لینډی میاشتي په لړ کې دتدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت ته مواصلت کړی په لاندی ډول دي:

(۱۳۱،۱۹ کیلو ګرامه ) هیروئین

( ۵۲۴۰  کیلو  ګرامه  ) مورفین

(۳۸۰۰،۳۵۹  کیلو ګرامه) تریاک

(۶۶۰،۴۸ کیلو ګرامه) چرس

(۲۳۵۲،۹۴  کیلوګرامه) جامدکیمیاوی مواد 

(۶۷۰ لیتره) مایع کیمیاوی مواد

(۳۸۹،۵ لیتره) الکولی مشروبات

هغه ولایتونه چې د لینډی میاشتي په اوږدوکې ډیري قضیي لري:

کابل ولایت ۱۱ قضیو سره،ننګرهار ولایت ۸ قضیو سره او هرات- کندهار ۶-۶ قضیو سره او بغلان ولایتونه ۳-۳ قضیو سره  د نشه یی توکو او مسکراتو ډیري قضیي لري.

هغه ولایتونه چی د لینډی میاشتي کې هیڅ قضیی نه لري:

لوګر،خوست،دایګندی،نورستان،پنجشیر،پکتیکا،کاپیسا،غور،بامیان،بادغیس،زابل،ارزګان،فاریاب،سرپل،جوزجان،تخار،فراه،بلخ،بدخشان،پروان،وردک،هلمند او کنړ.