تازه ویډیو

دمسکراتو اونشه یی توکو دجرایمو پرضد دمبارزی عدلی اوقضایی مرکز څه دی ؟

نور ویډیو

زموږ په اړه

CJTF Building

دمسکراتو او نشه یي تو کو دجرایمو پرضد دمبارزي عدلي او قضایي مرکز چې په ۱۳۸۴ لمریز کال کې د نشه یي توکو ملي استراتیژي د کنترول او د مسکراتو او نشه یي توکو دقانون له مخي د افغانستان اسلامی جمهوریت لخوا جوړ شوی

ادامه

د مرغومي میاشتي راپور

2017-01-22 logo - cjtf.jpg

دمسکراتو اونشه یي توکو پرضد د مبارزي عدلي اوقضایي مرکزدتدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت او ځانګړی څارنوالی لوی ریاست میاشتني راپور.

د پولیسو د تدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت د راپور پربنسټ  د۱۳۹۵ کال مرغومي میاشتي په اوږدو کې ټول ټال ۴۲ قضیی د۴۴ تنود مسکراتو اونشه یی توکو دجرمونو په تور له ولایتونو څخه یاد مدیریت  ته را رسیدلي دی او د مسکراتو اونشه توکو د قانون په رڼا کې د لومړني څیړنې نه وروسته هغي دعدلي تعقیب په موخه دمسکراتو اونشه یي توکو پرضد دځانګړي څارنوالي لوی ریاست ته لیږلي دی.

دمسکراتو اونشه یی توکو د ځانګړی څارنوالی لوی ریاست راپور پربنسټ، یاد ریاست وروسته له هغه چی دتدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت څخه قضیی ترلاسه کړی د تیری میاشتی پاتی قضیو سره څیړنی تکمیل کړی، په دی موده کې ۴۲ قضیی ابتدایی محکمي ته، ۲۴ قضیي استیناف محکمي ته  او ۲۱ قضیي چې دافغانستان د اسلامي جمهوری دولت دستری محکمي د امنیت عامي دیوان ته استولي و پروړاندی اړوندو اګانونو فیصلي صادري کړي.

دیادولو وړ ده چی دمسکراتو اونشه یی توکو د ځانګړی څارنوالی لوی ریاست راپور پربنسټ د۱۳۹۵ کال د مرغومي میاشتي په لړ کې ۲۱ قضیي دافغانستان اسلامي جمهوری دولت دستری محکمي د امنیت عامي دیوان له طرفه قطعي شوی دي.

ټول ټال ضبط شوی مخدره توکې چی قضیي د۱۳۹۵ کال د مرغومي میاشتي په لړ کې دتدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت ته مواصلت کړی په لاندی ډول دي:

( ۲۰۱،۹۷ کیلو ګرامه ) هیروئین

( ۳۵۱۰،۸  کیلو  ګرامه  ) مورفین

( ۶۲۶۲،۳  کیلو ګرامه) تریاک

( ۱۹۷۳۵۲کیلوګرامه) چرس

( ۱۰۹۴،۶۸۹ کیلوګرامه ) جامد کیمیاوی مواد 

( ۱۸۰ ) لیتره مایع کیمیاوی مواد 

( ۱۳۱۱،۵ لیتره) الکولی مشروبات 

هغه ولایتونه چې د مرغومي میاشتي په اوږدوکې ډیري قضیي لري:

ننګرهار ولایت ۱۲ قضیو سره،کابل-نیمروز ۴-۴ قضیو سره او پروان،پکتیا او بلخ ولایتونه ۳-۳ قضیو سره  د نشه یی توکو او مسکراتو ډیري قضیي لري.

هغه ولایتونه چی د مرغومي میاشتي کې هیڅ قضیی نه لري:

خوست،دایکندی،نورستان،پنجشیر،زابل،وردک،تخار،سمنګان،پکتیکا،ارزګان،کنړ،کاپیسا،جوزجان،هلمند،غور،فراه،بامیان،بادغیس او بدخشان.